Kernos III


Dimension: cm30x30x45
Age: 1.500 - 1.000 b.C.


€ 250


BUY


{ per organitzar el lliurament o la recollida, aneu a la taula de merch o poseu-vos en contacte amb un dels guàrdies del museu }

by  @cinimati  x  @tartarelena